آزمايشگاه کاربردي طيف سنجي دانشگاه صنعتي شريف

آزمايشگاه کاربردي طيف سنجي با هدف ارائه خدمات و بهره گيري از نيروهاي متخصص دانشگاهي و نيز تجهيزات آزمايشگاهي مناسب، امکان تأمين عمده نيازهاي سنجشي پروژه هاي دانشگاهي و صنايع مختلف بصورت حرفه اي وجود دارد. لذا علاوه بر مرکزدهي به آزمايشات عمومي طبق استانداردهاي آزمايشگاهي، امکان کاهش هزينه و زمان، براي اجراي پروژه‌هاي دانشگاهي و صنعتي فراهم مي‌شود. همچنين اين آزمايشگاه در پيش برد مناسب اهداف پروژه ها و ارزيابي تطابق روشهاي آزمايشگاهي مورد بهره برداري با نيازهاي کاربردي صنعتي آزمايشگاهي به ايفاي نقش مي پردازد. بنابراين خدمات اين مرکز را مي توان به سه حوزه تقسيم کرد.

  1. برگزاري دوره هاي آموزشي
  2. ارائه خدمات آزمايشگاهي توسط آزمايشگاه طيف سنجي
  3. انجام طرح هاي مشترک تحقيقاتي

توضیحات بیشتر

 
آخرین اخبار
سمینار طیف سنجی رامان


26 بهمن ماه  1393 – دانشکده مهندسی معدن – دانشگاه تهران
شناسايي سنگ‌ها، از مسائل بسيار مهم و تعيين كننده در علو…

دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX

آزمايشگاه كاربردي طيف سنجي دانشگاه صنعتي شريف در نظر دارد به منظور ارتقاء قابليت هاي دانش- آموختگان و دانشجویان تحص…

کارگاه تخصصی تئوری و عملی پلاروگرافی

25 دی ماه  1393 – دانشکده فیزیک
16 بهمن ماه  1393 – دانشکده فیزیک
14 اسفند ماه  1393 – دانشکده فیزیک
 فعاليتهاي…

کارگاه تخصصی

آنالیز تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با تکنیک
Dynamic and Statitc Light Scattering
و  آنالیز پتانسیل زتای ذرات…

کارگاه تخصصی تئوری و عملی کروماتوگرافی یونی  

Ion Chromatography
29 و 30 بهمن ماه 1393 – دانشکده فیزیک
 

 کروماتوگرافی یونی روشی سودمند برای اندازه‌گیر…