آزمايشگاه کاربردي طيف سنجي دانشگاه صنعتي شريف

آزمايشگاه کاربردي طيف سنجي با هدف ارائه خدمات و بهره گيري از نيروهاي متخصص دانشگاهي و نيز تجهيزات آزمايشگاهي مناسب، امکان تأمين عمده نيازهاي سنجشي پروژه هاي دانشگاهي و صنايع مختلف بصورت حرفه اي وجود دارد. لذا علاوه بر مرکزدهي به آزمايشات عمومي طبق استانداردهاي آزمايشگاهي، امکان کاهش هزينه و زمان، براي اجراي پروژه‌هاي دانشگاهي و صنعتي فراهم مي‌شود. همچنين اين آزمايشگاه در پيش برد مناسب اهداف پروژه ها و ارزيابي تطابق روشهاي آزمايشگاهي مورد بهره برداري با نيازهاي کاربردي صنعتي آزمايشگاهي به ايفاي نقش مي پردازد. بنابراين خدمات اين مرکز را مي توان به سه حوزه تقسيم کرد.

  1. برگزاري دوره هاي آموزشي
  2. ارائه خدمات آزمايشگاهي توسط آزمايشگاه طيف سنجي
  3. انجام طرح هاي مشترک تحقيقاتي

توضیحات بیشتر

 
آخرین اخبار
کارگاه تخصصی تئوری و عملی بررسی عملکرد دستگاه های پلاروگرافی

 12و 13 آذر ماه  1393 – دانشکده فیزیک
 10و 11  دی ماه  1393 – دانشکده فیزیک
 فعاليتهاي انساني باعث ورود برخی از ف…

کارگاه تخصصی

آنالیز تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با تکنیک
Dynamic and Statitc Light Scattering
و  آنالیز پتانسیل زتای ذرات…

کارگاه تخصصی تئوری و عملی کروماتوگرافی یونی  (سطح یک)

Ion Chromatography
 30 مهر و 1  آبان 1393 – دانشکده فیزیک
28 و 29 آبان ماه 1393 – دانشکده فیزیک
19 و 20 آذر ماه…

کارگاه طیف سنجی فیبر نوری و كاربردهاي آن

طيف سنجي فيبر نوري بدلیل سرعت و دقت زياد در انجام آزمايشها، به عنوان يكي از راهكارهاي غيرمخرب و آنلاين براي بسياري…

دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX

آزمايشگاه كاربردي طيف سنجي دانشگاه صنعتي شريف در نظر دارد به منظور ارتقاء قابليت هاي دانش- آموختگان و دانشجویان تحص…